Bộ bài OP của tôi 3.8

Archers Elite Barbarians Tombstone Fireball
Bowler The Log Princess Electro Wizard

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord