Bộ bài OP của tôi 3.8

Spear Goblins Zap Giant Snowball Archers
Royal Giant Guards Golem Electro Wizard

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord