Bộ bài OP của tôi 3.6

Zap Minion Mini P.E.K.K.A Mirror
Rage Skeleton Army Witch Golem

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord