Bộ bài OP của tôi 3.9

Zap Minion Goblin Gang Elite Barbarians
Fireball Hog Rider Furnace Executioner

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Godly!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord