Bộ bài OP của tôi 3.9

Zap Mega Minion Hog Rider Furnace
Lightning P.E.K.K.A The Log Bandit

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tệ

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord