Bộ bài OP của tôi 3.6

Zap Fire Spirits Elite Barbarians Mega Minion
Hog Rider Valkyrie Wizard Skeleton Army

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tuyệt!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord