Bộ bài OP của tôi 3.4

Zap Fire Spirits Giant Snowball Bomber
Minion Horde Giant Skeleton Army Witch

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Godly!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord