Bộ bài OP của tôi 3.5

Zap Bats Fire Spirits Fireball
Valkyrie Giant Wizard Baby Dragon

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tuyệt!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord