Bộ bài OP của tôi 4

Zap Archers Minion Fireball
Mini P.E.K.K.A Goblin Cage Ram Rider Mega Knight

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord