Bộ bài OP của tôi 3.6

Ice Spirit Minion Horde Zappies Giant
Mirror Barbarian Barrel Hunter X-Bow

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord