Bộ bài OP của tôi 4

Goblin Gang Fireball Hog Rider Valkyrie
Wizard Poison Freeze Lumberjack

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord