Bộ bài OP của tôi 4.1

Bats Minion Horde Wizard Wall Breakers
Skeleton Army Cannon Cart Lumberjack Mega Knight

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord