Bộ bài OP của tôi 4.3

Goblins Goblin Gang Mortar Rascals
Royal Giant Valkyrie Lightning Inferno Dragon

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Godly!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord