Bộ bài OP của tôi 4

Spear Goblins Minion Minion Horde Mini P.E.K.K.A
Battle Ram Dark Prince Lightning Lumberjack

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord