Bộ bài OP của tôi 3.8

Spear Goblins Fireball Hog Rider Baby Dragon
Dark Prince X-Bow The Log Lumberjack

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord