Bộ bài OP của tôi 3.6

Giant Snowball Minion Barbarian Barrel Clone
Baby Dragon Dark Prince Lumberjack Lava Hound

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord