Bộ bài OP của tôi 3.5

Giant Snowball Archers Tesla Barbarians
Fireball Hog Rider Valkyrie Barbarian Barrel

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Godly!

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord