Bộ bài OP của tôi 3.1

Skeletons Giant Snowball Mega Minion Fireball
Hog Rider Zappies Princess Lumberjack

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord