Bộ bài OP của tôi 3.5

Mini P.E.K.K.A Musketeer Battle Ram Wizard
Barbarian Barrel Skeleton Army Baby Dragon The Log

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord