Bộ bài OP của tôi 4.4

Arrows Minion Horde Royal Giant Hog Rider
Valkyrie Wizard Skeleton Army Witch

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord