Bộ bài OP của tôi 3.5

Cannon Goblin Gang Hog Rider Barbarian Barrel
Poison Executioner Ice Wizard Night Witch

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord