Bộ bài OP của tôi 3.4

Fire Spirits Minion Ice Golem Mega Minion
Elixir Golem Fireball Valkyrie Goblin Giant

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord