Bộ bài OP của tôi 3.6

Goblins Zap Archers Mega Minion
Hog Rider Flying Machine Electro Wizard Mega Knight

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord