Bộ bài OP của tôi 3.9

Elite Barbarians Fireball Hog Rider Furnace
Wizard Mirror Skeleton Army Lumberjack

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord