Bộ bài OP của tôi 3.8

Zap Hog Rider Valkyrie Inferno Tower
Rocket Freeze The Log Ice Wizard

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord