Bộ bài OP của tôi 4.5

Minion Horde Hog Rider Valkyrie Giant
Inferno Tower Wizard Witch Miner

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord