Bộ bài OP của tôi 4.2

Arrows Minion Horde Royal Giant Musketeer
Furnace Inferno Tower Wizard Mirror

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tuyệt!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord