Bộ bài OP của tôi 4.1

Zap Skeleton Barrel Elite Barbarians Dark Prince
Lightning Ice Wizard Electro Wizard Graveyard

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord