Bộ bài OP của tôi 3.9

Ice Spirit Rascals Valkyrie Royal Hogs
Tornado Poison Witch Electro Wizard

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord