Bộ bài OP của tôi 3.8

Giant Snowball Arrows Royal Giant Ice Golem
Bomb Tower Goblin Hut Executioner Bandit

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord