Bộ bài OP của tôi 3.6

Zap Goblin Gang Fireball Hog Rider
Valkyrie Inferno Tower Skeleton Army Baby Dragon

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord