Bộ bài OP của tôi 4.1

Tombstone Mega Minion Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel
Tornado Baby Dragon Lightning Golem

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord