Bộ bài OP của tôi 3.5

Goblins Zap Minion Barbarians
Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Freeze

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Godly!

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord