Bộ bài OP của tôi 3.9

Goblins Archers Earthquake Flying Machine
Dark Prince X-Bow Goblin Giant Fisherman

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord