Bộ bài OP của tôi 3.6

Minion Goblin Gang Royal Giant Mini P.E.K.K.A
Baby Dragon Dark Prince The Log Princess

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord