Bộ bài OP của tôi 5

Firecracker Royal Giant Elite Barbarians Valkyrie
Inferno Tower Wizard Rocket Executioner

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tuyệt!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord