Bộ bài OP của tôi 4.5

Firecracker Minion Horde Fireball Hog Rider
Valkyrie Wizard Freeze P.E.K.K.A

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord