Bộ bài OP của tôi 4

Fireball Hog Rider Valkyrie Wizard
Freeze Ice Wizard Lumberjack Electro Wizard

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord