Bộ bài OP của tôi 3.9

Fireball Hog Rider Valkyrie Furnace
Wizard Goblin Barrel Baby Dragon Princess

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord