Bộ bài OP của tôi 4.4

Bomber Mega Minion Musketeer Wizard
Poison Golem Inferno Dragon Lumberjack

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord