Bộ bài OP của tôi 5

Bomber Hog Rider Wizard Freeze
Witch Giant Skeleton Lightning P.E.K.K.A

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord