Bộ bài OP của tôi 4

Bats Skeleton Barrel Royal Recruits Mega Minion
Musketeer Furnace Barbarian Barrel P.E.K.K.A

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord