Bộ bài OP của tôi 3.6

Bats Mega Minion Mini P.E.K.K.A Hog Rider
Valkyrie Furnace Lightning The Log

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord