Bộ bài OP của tôi 3.6

Bats Goblin Gang Fireball Furnace
Mirror Baby Dragon Bandit Lava Hound

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord