Bộ bài OP của tôi 3.3

Bats Goblin Gang Elixir Golem Hog Rider
Valkyrie Wizard Rage Clone

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord