Bộ bài OP của tôi 3.5

Zap Hog Rider Valkyrie Inferno Tower
Skeleton Army Goblin Barrel Executioner The Log

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tệ

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord