Bộ bài OP của tôi 4.6

Arrows Tesla Fireball Tornado
Executioner P.E.K.K.A Electro Wizard Mega Knight

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tệ

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord