Bộ bài OP của tôi 3.6

Skeletons Arrows Rascals Dart Goblin
Baby Dragon Balloon Magic Archer Lumberjack

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord