Bộ bài OP của tôi 3.9

Arrows Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Hog Rider
Valkyrie Furnace Baby Dragon Witch

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord