Bộ bài OP của tôi 4.3

Arrows Goblin Gang Mega Minion Rocket
Skeleton Army Balloon Inferno Dragon Lava Hound

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord